Healings- og samtaleterapi

Vi er alle unikke mennesker, hvorfor vi hver især vil betragte eller huske en begivenhed ud fra vores personlige fortolkningsramme. Denne ramme beror på, hvilke oplevelser vi selv har haft i livet, og vi husker således de begivenheder, der påvirker os mest.

På samme måde lagres der minder i vores hukommelse efter hvad der gjorde størst indtryk på os, og det kan være positive som negative oplevelser. Vores oplevelser, særligt de negative, kan få os til at danne forsvarsmekanismer, der skal hjælpe med at beskytte os i en given situation. Men beholder vi disse forsvarsmekanismer efter at være kommet ud af den pågældende situation, så kan de blive til uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, som kan komme til at skade os fremfor at gavne. Ved at kigge på forsvarsmekanismerne og forstå hvorfor vi havde behov for dem, kan vi slippe dem og dermed flytte os.

Jeg bruger først og fremmest samtaleterapi, og tager udgangspunkt i det enkelte menneske. Den der kender dig bedst, er dig. Mit job som terapeut er derfor at guide dig til at finde løsninger på de udfordringer du står med.

Jeg er uddannet clairvoyant og healingsterapeut fra Roots ved Joan Schroeder i København, da jeg  fra en ung alder har været nysgerrig på den menneskelige psyke, og hvordan hver enkelt tackler sine udfordringer.

I dag bruger jeg redskaber, der har ophav i clairvoyance, som et værktøj i samtaleterapien. Jeg arbejder ud fra en holistisk tilgang, nemlig at krop og sjæl er forbundet, og at vi hver især har vores egen sandhed. Når vi lærer at stå ved vores egen sandhed, kan den styrke os, og det at være stærk betyder ligeledes, at vi kan tillade os selv at være sårbare.

Jeg har været praktiserende healingsterapeut i over 10 år, ved siden af mit dagsjob, hvor jeg stadig arbejder. Jeg har dog valgt at fokusere mere på terapien nu, da det er en mulighed for at kunne arbejde målrettet med det der driver mig: At give et menneske indsigt i, og redskaber til, at navigere i eget liv. Jeg holder mig løbende opdateret ved at læse faglitteratur, tage kurser samt ved at deltage i relevante foredrag.